Одузимање збира или разлике од броја

Разред: II

Наставни предмет: Математика

Игре у настави – квиз

 

 KVIZ- oduz. +ili – od broja IIrazr.

Advertisements

Хуманост на делу

 • Час одељењског старешине: Хуманост на делу” – радионица

 • Драмске активности : Припрема и извођење приредбе

 • Хуманитарна акција “И ја сам Деда Мраз”

Циљ и задаци:

 • Развијање  поштовања  према  друговима;
 • Подстицати развој  етичких  ставова и понашања;
 • Развијање праведности, солидарности и саосећања за друге;
 • Буђење  хуманости и осећаја за пружање  подршке, помоћи и радости другима;
 • Усклађивање властитих  интереса са интересима других;
 • Подстицање самопоуздања и јачање међусобне повезаности

Разред и одељење II/1

VJ-Humanost na delu

Мини пројекат – Растимо здраво

ЦИЉ и  задаци:

 • Развијање свести о очувању здравља и правилној исхрани;
 • Промовисање здравих стилова живота;
 • Промовисање  и дегустација здраве хране
 • Укључивање  и припремање  ученика II/1  за   вршњачке  едукаторе;
 • Привикавање предшколаца  из ПУ “Полетарац” на  школско окружење.

Пројекат реализован у сарадњи са:

 • Институтом за јавно здравље Крагујевац
 • Трговинско – угоститељском школом „Тоза Драговић“
 • Центаром за оснаживање и развој деце „ЈОВВ“.

Према календару здравља, 16.октобар се обележава као Светски дан здраве хране. Овај дан се обележава у више од 150 земаља у целом свету.

Данашњи начин живота, исхране која се све више базира на брзој храни, били су нам повод  да у циљу обележавања овог значајног датума, реализујемо радионице о здравим стиловима живота и укажемо на значај здраве исхране, бављења спортом и одржавања личне хигијене. Сви ови садржаји су саставни део наставе Физичког васпитања, Света око нас и Часа одељeњског старешине.

Радионице су током недеље реализоване за:

 • групу предшколаца ПУ „Полетарац“,
 • ученицима  I/1, I/2, и I/5  ОШ „Мирко Јовановић“.
 • Вршњачки едукатори  су били  ученици II/1 ОШ „Мирко Јовановић“

VJ-Rastimo zdravo

Природа – тематски дан

Разред: I/1

Наставни садржаји:

 • Математика: Одређивање  непознатог  бројаобрада
 • Српски језик: Усмено изражавање „Игор и пас”, прича у сликама – обрада
 • Свет око нас: Значај воде, ваздуха и земљишта за жива бићапроширивање знања
 • Музичка култура: Бројалица „Киша и мрав“ – обрада

ЦИЉ  И ЗАДАЦИ ТЕМЕ ДАНА:

 • Усвајање знања и повезивање наставних садржаја о природи
 • Усвајање знања о одређивању  непознатог броја;
 • Причање на основу низа слика;
 • Подстицање ученика да повезују знање и искуство, да сарађују и пружају подршку другима.
 • Подстицање сазнања о повезаности живе и неживе природе – човека и природе;
 • Извођење бројалице, слушање музике.

VJ- Priroda, temaski dan