Асоцијације

Асоцијације су игре које Вам сигурно помажу да у уводном делу часа мотивишете и покренете Ваше ученике на рад. У главном делу часа се могу користити као допуна излагању, повезивање са различитим наставним садржајима,.. Могу се користити и за издвајање кључних речи или утврђивање и проверу усвојеног у завршном делу часа. Можете их користити у свим етапама и типовима часа. Применљиве су, лаке за израду и деца их воле.

Препоручујем да после обрађеног садржаја дате деци задатак да саставе асоцијацију везану за садржај. Ово ће их додатно мотивисати, а значај ове активности је вишеструк.

  1. модел

1. модел

VJ -asocijacija– staništa 

2. модел

VJ – Asocijacija – igra 

Математички точак

Математички точак је одлична игра коју можете применити у настави за утврђивање и увежбавање различитих садржаја. Ево примера за утврђивање сабирања и одузимања троцифрених бројева. 

Упутство за игру:

1. Покрените презентацију

2. Левим кликом миша покрените точак

3. Левим кликом точак се зауставља, и стрелица која долази носи знак са рачунском операцијом и бројем.

4. Одредите вредност израза, па наставите игру.

Sabiranje i oduzimanje

Математичка скочижаба

Математичка скочижаба  је одлична игра за увежбавање основних рачунских операција. Услов да би жаба скочила на следећи локвањ је да тачно решиш постављени задатак.


Математичка скочижаба